Gubeira

From Simon Online
Jump to: navigation, search

Gubeira vel gobeira quocumque modo dicas est mespilla ut supra.


Apparatus:

quocũqʒ modo A | quocunque modo D | qñcunque BC | quocũqʒ ef

dicas ABD ef | discas C

mespilla ACD e | mespila B f


Translation:

Gubeira or gobeira, whichever way you say it, is in Latin mespilla {"medlar"}, as treated above {in entry Gobeyra}.


Commentary:

Siggel (1950: 54): ﻏﺒﺎﺭﻳﺔ /ġabāriya/ e. Mespilus (Ros.). {i.e. "a Mespilus = medlar species"}.


See also: Gobeyra, Mespilon


Next entry