Kumetre

From Simon Online
Jump to: navigation, search

Kumetre arabice pira.


Apparatus:

Kumetre AC f | Kurmetre seu kurmete B | Kumecte e | Kumekte j | Kumette p


Translation:

Kumetre is Arabic for Latin pira {"pear"}.


Commentary:

Wehr (1976): ﻛﻤﺘﺮﻯ /kummaṯrā/ "pear". Siggel (1950: 64): ﻛﻤﺘﺮﻯ /kummaṯrā/ Fr. v. Pirus communis, Birne {i.e. "pear"}.


See also: Cumetre

Next entry